«بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم» سرویس جدیدی که با استفاده از آن خارجی‌ها می‌توانند از طریق گوشی هوشمند‌شان به آسانی حساب بانکی باز کنند
در برنامه «بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم» از اخبار به زبان ساده ژاپنی، زبان ژاپنی و چیزهای دیگری درباره این کشور یاد می‌گیریم. عنوان خبر این قسمت: «سرویس جدیدی که با استفاده از آن خارجی‌ها می‌توانند از طریق گوشی هوشمند‌شان به آسانی حساب بانکی باز کنند» این خبر در روز ۲ مارس در وبسایت NEWS WEB EASY منتشر شد. کلمات کلیدی عبارتند از: 口座(こうざ)koza، حساب بانکی، 複雑(ふくざつ)fukuzatsu، پیچیده. ناهید، مجری این برنامه، همچنین درباره فصل بارندگی در ژاپن صحبت می‌کند.
ناهید نیکزاد مجری این برنامه و گل‌های ادریسی یا «آجی‌سای»