«بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم»: تدوین طرح جدید تخلیه با هدف جا نماندن کسی در هنگام فوران کوه فوجی
در این برنامه از اخباری که به زبان ساده ژاپنی گفته می‌شوند، با‌هم زبان ژاپنی و همچنین مطالب دیگری را درباره این کشور یاد می‌گیریم. عنوان خبری که اینبار مطرح می‌کنیم: «تدوین طرح جدید تخلیه با هدف جا نماندن کسی در هنگام فوران کوه فوجی» است. این خبر در روز ۳۰ مارس در وبسایت NEWS WEB EASY منتشر شد. کلمات کلیدی این خبر عبارتند از:避難する(ひなんする)hinan suru «تخلیه کردن، فرار کردن» و 警戒レベル(けいかいれべる)keekai reberu «سطح هشدار» در ادامه برنامه هم درباره تاریخچه کوتاهی از کوه‌های آتشفشانی در ژاپن و اقدامات لازم برای آمادگی در برابر فوران احتمالی آتشفشان صحبت می‌کنیم.
مجری این برنامه: مریم زرافشار