اخبار مربوط به تعطیلات بزرگ بهاری در ژاپن و راکوگوی «اوما نو سو» (دم اسب)
در برنامه این هفته برگ سبز درباره موضوعات مربوط به تعطیلات طولانی از پایان آوریل تا هفته اول ماه مه در ژاپن که موسوم به «تعطیلات بزرگ» است، صحبت می‌کنیم. همچنین یک راکوگوی کوتاه با نام «اوما نو سو» (دم اسب) می‌شنوید که همکارمان، مهدی عمادی آن را اجرا می‌کند.
مجری این برنامه: مریم زرافشار