هایکو، سایه رنگ رقیق احساس و رئالیسم - مصاحبه با مسیح طالبیان پژوهشگر ایرانی هایکو
آقای مسیح اله طالبیان ۱۶ سال پیش پس از آشنایی با شعر هایکو سرگرم مطالعه درباره چیستی و تاریخچه این شعر در حوزه فرم و معیارهای زیبایی‌شناسی آن و همچنین جایگاه کنونی آن در جهان شعر و ادبیات شد. او تاکنون تعداد زیادی مقاله در این زمینه نوشته است. در این مصاحبه در مورد علت علاقمند شدن او به هایکو، گروهی به نام «هایکو-‍ شبنم بی‌نیام» که خودش تأسیس کرده و جذابیت و سختی هایکو برای فارسی‌زبانان پرسیدیم. این برنامه اولین بار روز ۶ فوریه ۲۰۲۲ پخش شد.
آقای طالبیان در حال سخنرانی درمورد هایکو در شهر رشت در سال ۲۰۱۸
بخشی از مقالات آقای طالبیان در مورد هایکو
آقای طالبیان در حال سخنرانی درمورد هایکو در شهر بوشهر در سال ۲۰۱۹