«بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم» تمرینات برای آمادگی در مقابل زلزله برای ساکنان خارجی به زبان ساده ژاپنی انجام شد
در برنامه «بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم» از اخباری که به زبان ساده ژاپنی پخش می‌شود، زبان ژاپنی و چیزهای دیگری را درباره کشور ژاپن یاد می‌گیریم. عنوان اخبار امروز این است:«تمرینات برای آمادگی در مقابل زلزله برای ساکنان خارجی به زبان ساده ژاپنی انجام شد». این خبری است که در روز ۵ سپتامبر ۲۰۲۲ در وب ‌سایت NEWS WEB EASY منتشر شد. کلمات کلیدی عبارتند از:
訓練(くんれん)kunren، یا تمرینات، やさしい日本語(やさしい にほんご)yasashii-nihongo، یا ژاپنی به زبان ساده.
ناهید همچنین درباره تجربیات خود در زمان وقوع زلزله عظیم شرق ژاپن در سال ۲۰۱۱ صحبت می‌کند. آیا ناهید که قبل از وقوع این زمین‌لرزه در تمرینات آمادگی در مقابل زلزله شرکت کرده بود، توانسته بود در هنگام وقوع زلزله آرامش خودش را حفظ کند؟ مردم ژاپن چگونه برای زلزله آماده می‌شوند؟ در این برنامه چند پیام از شنوندگان را هم می‌خوانیم و یک آهنگ ژاپنی هم پخش می‌کنیم.
مجری این برنامه: ناهید نیکزاد