«بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم» خارجیان ساکن استان کاگاوا زیارت «هِنرو» را تجربه کردند / «کوبو‌ دایشی» چه‌کسی است؟
در این برنامه از اخباری که به زبان ژاپنی ساده گفته می‌شوند، با‌هم زبان ژاپنی و همچنین موضوعات دیگری را درباره این کشور یاد می‌گیریم.عنوان خبری که مطرح می‌کنیم: «خارجیان ساکن استان کاگاوا زیارت هِنرو را تجربه کردند.» این خبر در ۱۵ نوامبر در وبسایت NEWS WEB EASY منتشر شد. کلمات کلیدی این خبر عبارتند از:
お参り(おまいり) اومایری بازدید از معبد بودایی یا شینتو
熱心に(ねっしんに) نِشّین-نی مشتاقانه، پر شور و اشتیاق.
همچنین با «کوبو‌‌ دایشی» راهب ژپنی که در این خبر معرفی می‌شود، آشنا می‌شوید و چند ترانه ژاپنی هم می‌شنوید.
مجری برنامه: مریم زرافشار