اجرای نمایش فارسی «شهرزاد» توسط دانشجویان
اجرای نمایش به زبان‌های خارجی توسط دانشجویان یکی از رویدادهای اصلی جشنواره سالانه دانشگاه مطالعات خارجی توکیو است. در روز بیست و سوم نوامبر، دانشجویان سال دوم زبان فارسی نمایش «شهرزاد» را اجرا کردند. آنها این نمایش که نتیجه شش ماه تمرین و آمادگی بود را به‌خوبی اجرا کردند. گزارشگر ما ناهید از اجرای این نمایش با فارسی زیبایی که این دانشجویان صحبت می‌کردند، بسیار لذت برد. در این برنامه صحنه‌هایی از این نمایش و نظرات بازیگران و خانم نسرین شکیبی ممتاز، استاد ایرانی که نظارت بر نمایش را برعهده داشتند، را در مورد این نمایش می‌شنویم. جمله‌ای که برای دانشجویان سخت بود و آنها در مورد آن تاکید داشتند و بارها آن را تمرین کردند چی بود؟ استاد شکیبی هنگام تمرین نمایش روی چه نکاتی تمرکز داشت؟ این برنامه اولین بار در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲ پخش شده است.
صحنه‌ای از نمایش فارسی شهرزاد: شهرزاد در حال روایت داستان (سمت راست)
هنگامیکه دزد فریاد زد «باز شو ای کنجد!» در سنگی غار باز شد.(عکس راست) / قاسم، برادر بزرگتر علی‌بابا (در وسط)، در حال نبرد با دزدان در غار
علی‌بابا و همسرش (عکس راست)، پادشاه شهریار و شهرزاد (عکس وسط)، قاسم (عکس چپ)
دانشجویانی که نمایش را اجرا کردند