«بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم» ژاپن برای اولین بار در میان کشورها رتبه اول مقاصد گردشگری را به دست آورد.
در برنامه «بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم» از اخبار ارائه شده به زبان ژاپنی ساده، زبان ژاپنی و چیزهای دیگر درباره این کشور را یاد می‌گیریم. عنوان خبر این قسمت این هست: «ژاپن برای اولین بار در میان کشورها رتبه اول مقاصد گردشگری را به دست آورد.» این خبری است که در تاریخ ۲۶ ماه مه ۲۰۲۲ در وب ‌سایتNEWS WEB EASY منتشر شد. کلمات کلیدی عبارتند از 交通(こうつう)kootsuu (تردد، حمل‌و‌نقل، مسافربری)، 安全(あんぜん)anzen (ایمنی، امنیت). در این برنامه ناهید همچنین درباره کریسمس و برخی از سنت‌های سال نو میلادی در ژاپن صحبت کرد.
مجری این برنامه: ناهید نیکزاد