غرفه غذای ایرانی که دانشجویان رشته فارسی برپا کردند
گزارشگر ما، ناهید از جشنواره دانشگاه مطالعات خارجی توکیو یا «گایگوسای» بازدید کرد. این جشنواره سالانه تاریخچه‌ای طولانی دارد و امسال این صدمین جشنواره‌ای بود که برگزار می‌شد. یکی از رویدادهای اصلی این جشنواره، غرفه‌های غذایی است که دانشجویان رشته‌های مخنتلف زبان‌های خارجی غذاهای آن کشورها را درست کرده و می‌فروشند. این رویداد غرفه‌های غذا به دلیل شیوع کرونا دو سال لغو شد اما امسال برگزار شد. ۳۰ غرفه غذا در این جشنواره وجود داشت.

ناهید وقتی به غرفه غذای ایرانی رسید، صف طولانی برای خرید غذای ایرانی تشکیل شده بود. تعدادی از دانشجویان رشته زبان فارسی مشغول آشپزی بودند. ناهید کباب کوبیده‌ای که آنها درست کرده بودند را خورد و از خوشمزگی آن متحیر شد. او با دانشجویان سال اول رشته زبان فارسی که در غرفه غذا درست می‌کردند، صحبت کرد و پرسید که طرز پخت چنین کباب خوشمزه‌ای را از چه‌ کسی آموختند و چرا تصمیم گرفتند که زبان فارسی یاد بگیرند؟
غرفه غذای ایرانی «خوشمزه‌یا» که در این غرفه دانشجویان سال اول زبان فارسی غذا درست کردند
سوگاوارا مومو در وسط و شیمیزو کایتو در سمت راست از دانشجویان زبان فارسی در غرفه غذا همراه با ناهید نیکزاد گزارشگر برنامه
منوی غذا (راست) / دانشجویان در حال درست کردن غذا (چپ) آنها ژاکتی به تن دارند که خودشان طراحی کردند. در پشت ژاکت آنها به فارسی نوشته شده «رشته فارسی»
در میان ۳۰ غرفه‌ای که در این جشنواره شرکت داشتند در آن روز طولانی‌ترین صف در مقابل غرفه ایران بود.