چشم امید به تولید برق از سیب‌زمینی شیرین
در این برنامه به یکی از موضوعات داغ ژاپن می‌پردازیم که مورد توجه گوینده ما، مریم زرافشار قرار گرفته است. در ژاپن، معرفی انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و بهبود خودکفایی انرژی ترویج می‌شود. در چنین شرایطی، کاربرد عملی تولید برق از سیب‌زمینی شیرین که نوعی تولید برق با زیست‌توده است، آغاز شده است. ما در مورد مکانیسم تولید برق از سیب‌زمینی شیرین و پیشینه آن صحبت خواهیم کرد.
سیب‌زمینی شیرین. وقتی گرم می‌شود، طعم آن به معنای واقعی کلمه بسیار شیرین می‌شود.
مجریان این برنامه: مریم زرافشار و مهرداد صادق‌زاده