«بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم» ژاپن قصد دارد تعداد دانشجویان خارجی را به سطح قبل از همه‌گیری بازگرداند
در این برنامه برگ سبز بخش جدیدی داریم به نام «بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم» که در آن زبان ژاپنی و اطلاعات در مورد ژاپن را از اخبار ارائه شده به زبان ژاپنی ساده یاد می‌گیریم.

عنوان خبر این قسمت این است «ژاپن قصد دارد تعداد دانشجویان خارجی را به سطح قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بازگرداند» که در وبسایت NEWS WEB EASY در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۲ قرار داده شده‌ است. کلمات کلیدی عبارتند از 外国人留学生 gaikokujin ryuugakusee (دانشجویان خارجی)، 割合 wariai (درصد یا نسبت).

در این برنامه یاد مرحوم مائدا کوساکو، استاد بازنشسته دانشگاه واکو که برای حفظ میراث فرهنگی در افغانستان به‌ویژه در بامیان تلاش کرد را گرامی می‌داریم. او روز ۱۱ اکتبر درگذشت.

و همچنین به پیام‌های شنوندگان هم پاسخ می‌دهیم.
مجری این برنامه: ناهید نیکزاد