صد و پنجاهمین سالگرد آغاز خدمات ریلی در ژاپن
امسال ۱۴ اکتبر صد و پنجاهمین سالگرد آغاز خدمات ریلی در ژاپن بود. به مناسبت این روز رویدادهای مختلفی در سراسر کشور برگزار شد. در این برنامه درباره این رویدادها و همچنین تاریخچه خط آهن ژاپن و آینده آن صحبت می‌کنیم.
محل مراسم افتتاحیه خط آهن در یوکوهاما در ۱۵۰ سال قبل
انبار بادبزنی شکل لوکوموتیوهای بخار در اومه‌‌کوجی کیوتو که قدیمیترین انبار بتونی لوکوموتیو در ژاپن است. (عکس در سال ۱۹۸۱ گرفته شده است.)
مجریان این برنامه: مریم زرافشار و ایمان یوسفی