ویژه برنامه پائیزی راکوگو: نزومی (موش)، بخش دوم
راکوگو یکی از سبک‌های داستان‌گویی سنتی ژاپن است. گفته می‌شود که صدها داستان راکوگو وجود دارد که همواره توسط قصه‌گوهای این سبک (راکوگوکا) اجرا می‌شوند. اینبار در برنامه برگ سبز که مناسب فصل پائیز تهیه شده است، قسمت دوم داستان راکوگوی قدیمی به نام «نِزومی» (موش) را می‌شنوید که بی‌ارتباط با این فصل زیبای ژاپن نیست.
مجریان این برنامه: مریم زرافشار (چپ) و ناهید نیکزاد (راست)