ویژه برنامه پائیزی راکوگو: نِزومی (موش)، بخش اول
راکوگو یک سبک داستان‌گویی طنز سنتی ژاپن است. پائیز یکی از بهترین فصل‌ها برای سفر به ژاپن محسوب می‌شود. اینبار در برنامه برگ سبز یک داستان قدیمی راکوگو به نام «نِزومی» (موش) را می‌شنوید که شاید شنیدنش در این فصل خالی از لطف نباشد.
مجریان این برنامه: مریم زرافشار (چپ) و ناهید نیکزاد (راست)