پخش فرآورده‌های شیر در منازل ژاپن، از گذشته تا امروز
در این قسمت از برگ سبز درباره تحویل شیر و لبنیات در ژاپن صحبت می‌کنیم. از زمانی که مردم ژاپن اولین بار شروع به خوردن شیر کردند تازه حدود ۲۰۰ سال گذشته زیرا قبل از آن شیر نوشیدنی مرسومی در این کشور نبود. توزیع خانه به خانه‌ی شیر از ابتدا یکی از روش‌های اصلی فروش آن در ژاپن بوده است. تعداد مشتریان این سرویس اشتراکی از اوج آن در دهه ۱۹۷۰ کاهش یافته، اما با تغییر زمانه توزیع شیر و فرآورده‌های آن مانند دوغ پروبیوتیک شیرین در منازل ژاپنی دچار تحول شده و هنوز ادامه دارد. این برنامه اولین بار روز ۵ ژوئن ۲۰۲۲ پخش شد.
پیک تحویل فرآورده‌های شیر در امروز
مجریان این هفته: مهدی عمادی (راست) و علی نورانی (چپ)