هایکو، سایه رنگ رقیق احساس و رئالیسم - مصاحبه با مسیح طالبیان پژوهشگر ایرانی هایکو
آقای مسیح اله طالبیان ۱۶ سال پیش پس از آشنایی با شعر هایکو سرگرم مطالعه درباره چیستی و تاریخچه این شعر در حوزه فرم و معیارهای زیبایی‌شناسی آن و همچنین جایگاه کنونی آن در جهان شعر و ادبیات شد. او تاکنون تعداد زیادی مقاله در این زمینه نوشته است. در این مصاحبه در مورد علت علاقمند شدن او به هایکو، گروهی به نام «هایکو-‍ شبنم بی‌نیام» که خودش تأسیس کرده و جذابیت و سختی هایکو برای فارسی‌زبانان پرسیدیم. این برنامه اولین بار روز ۶ فوریه ۲۰۲۲ پخش شد.
آقای طالبیان در حال سخنرانی درمورد هایکو در شهر رشت در سال ۲۰۱۸
بعضی از اعضای گروه «هایکو- شبنم بی‌نیام» که آقای طالبیان راه انداخته است
بخشی از مقالات آقای طالبیان در مورد هایکو
آقای طالبیان در حال سخنرانی درمورد هایکو در شهر بوشهر در سال ۲۰۱۹