خبرهای داغ از ژاپن: تعداد بی‌سابقه بالای مبتلایان به ویروس کرونا، چرا لازم است که مردان برای نگهداری از فرزند مرخصی بگیرند؟
ناهید و مهرداد درباره موضوعات داغ اخیر در ژاپن صحبت کردند. تعداد مبتلایان روزانه جدید به ویروس کرونا در ژاپن به رکورد بالایی رسید و آن را به کشوری با بالاترین تعداد مبتلایان در جهان تبدیل کرد. چرا با وجود اینکه مردم ماسک می‌زنند و بهداشت را رعایت می‌کنند تعداد مبتلایان افزایش یافته است؟ آیا دولت‌ باید بر رفتار مردم و ساعات کاری رستوران‌ها و غیره محدودیت اعمال کند؟

در ژاپن تعداد کارمندان مردی که برای مراقبت از کودک از شرکت مرخصی می‌گیرند در حال افزایش است. با این حال، این تعداد بسیار کمتر از هدف دولت است. ناهید با حرارت گفت که مردان ژاپنی باید نقش بیشتری در مراقبت از کودکان و کارهای خانه داشته باشند و چرا مردان نیز به مرخصی برای مراقبت از کودک نیاز دارند. مهرداد با شنیدن این حرف تصمیم گرفت در آینده وقتی که پدر شد از این مرخصی استفاده کند.
مهرداد صادق‌زاده و ناهید نیکزاد