ویژه برنامه تابستانی راکوگو - داستان‌های ترسناک در فصل تابستان (۲)
در قسمت دوم از ویژه برنامه تابستانی راکوگو ادامه قسمت قبلی قصه «فانوس گل صدتومانی» را داریم که جزو فرهنگ سنتی ژاپن مبنی بر شنیدن قصه‌های ارواح یا «کایدان» در فصل تابستان است. در این قسمت بخش دوم این داستان را از زبان علی نورانی خواهیم شنید. در قسمت قبل هاگیوارا شینزابورو به علت مخالفت والدینش نتوانست با عشق خود اوتسویو ازدواج کند و اوتسویو از غم این عشق از دنیا رفت. اما ظاهرا روح او شروع به دیدارهای شبانه از شینزابورو کرده است. یک روز، عموی سامورایی جوان به او گفت که به دیدن راهبی در معبد برود و شینزابورو در معبد با حقیقت ترسناکی مواجه شد. آن شب، اوتسویو دوباره سراغ شینزابورو رفت اما...
مجریان این قسمت: علی نورانی و مریم زرافشار