استفاده از تمرین‌های زورخانه‌‌ای برای بدنسازی فایترهای ژاپنی - مصاحبه با حمید وصالی، مربی ایرانی
آقای حمید وصالی مقیم ژاپن به همراه همسر ژاپنی خود در توکیو یک رستوران راه انداخته و در کنار این کار در باشگاه‌ها مربیگری می‌کند. او در ۱۲ سالگی در شهرستان سبزوار ایران شروع به تمرین و یادگیری حرکات زورخانه‌‌ای و کشتی پهلوانی کرد و چند بار در مسابقات قهرمانی کشور به مقام نخست رسید. بعد در ژاپن بوکسور حرفه‌ای شد و به عنوان مربی بدنسازی برای بوکسورها و کشتی گیران حرفه‌ای ژاپنی از تمرین‌های زورخانه‌ای استفاده کرد که با استقبال مواجه شد. این برنامه اولین بار روز ۶ مارس ۲۰۲۲ پخش شد.
آقای وصالی در یک مسابقه بوکس حرفه‌ای در توکیو (سمت چپ) و پیروزی در مسابقه در سال ۱۹۹۶
آقای وصالی در حال تمرین کیک بوکسینگ در باشگاه در توکیو در سال ۱۹۹۶
آقای وصالی در مسابقه قهرمانی کشور شرکت کرد و در حرکات سنگ به مقام نخست رسید، در تهران در سال ۱۹۹۲.
آقای وصالی در حال کباده کشی زورخانه‌ای اصیل ایرانی در سفارت ایران در توکیو در سال ۲۰۲۱