پرسش و پاسخ‌های کرونا: سویه های BA.2 و XE چه هستند؟ عوارض بلندمدت کرونا چیست؟
در این قسمت روی سویه‌های جدید کرونا تمرکز می کنیم. در حال حاضر، زیرسویه BA.2 اومیکرون در جهان سویه غالب است. در ماه آوریل، ژاپن اولین مبتلا به سویه ایکس‌ای را گزارش کرد که سویه جدیدی از اومیکرون است. در این برنامه در مورد عوارض بلندمدت پس از ابتلا به کرونا هم صحبت می‌کنیم. از بیماری گزارش می‌کنیم که شش ماه بعد از بهبودی کرونا هنوز دچار عوارض بلندمدت است و بیمار دیگری که با تلاش مستمر توانست بهبودی خود به دست بیاورد.
علی نورانی (راست) و مهرداد صادق زاده (چپ)