«قوانین سیاه» مدارس ژاپنی چه هستند و چه تغییری در آنها ایجاد شده
در این قسمت، علی نورانی مجری اصلی برنامه سراغ موضوعی رفته که اخیرا در اخبار ژاپن توجهش را به خود جلب کرده بود. موضوع امروز جنبش برای اصلاح قوانین بیش از حد سختگیرانه مدارس ژاپن است که در حال قوت گرفتن در سراسر کشور است. درباره پیش زمینه این قوانین و وضعیت فعلی آنها صحبت می کنیم.
مجریان این قسمت: علی نورانی و مریم زرافشار