قصه های راکوگو - قسمت ۱۶: ایکویو موچی، بخش ۲ - گیشا به چه کسی گفته می شود؟
در بخش ۱۶ از قصه های راکوگو قسمت دوم از داستان ایکویو موچی را پخش می کنیم که یک داستان کلاسیک درباره مردی است که عاشق عکس یک دختر گِیشا معروف می شود. چه بلایی سر عشق او می آید؟ همچنین به این سوال می پردازیم که گِیشا کیست و چه می کند.
دختران گِیشای امروزی
مجریان:‌علی نورانی و محبوبه رجبی، قصه گوی این قسمت