پاسخ به سوالات مختلف کرونا، سویه اومیکرون، واکسیناسیون کودکان
در این قسمت درباره ویژگی های سویه اومیکرون صحبت می کنیم که به طور گسترده ای در جهان شیوع پیدا کرده است. نتایج تحقیقات در ژاپن و کشورهای دیگر را بررسی می کنیم، علائم ابتلا، شدت وخامت و اثربخشی واکسن را توضیح می دهیم. همچنین در مورد تاثیر واکسن برای کودکان ۵ سال به بالا صحبت می کنیم که در ماه فوریه در ژاپن شروع شده است. پیام های شنوندگان را هم می خوانیم.
علی نورانی (راست) و مهرداد صادق زاده (چپ)