استفاده از تمرین های زورخانه ای برای بدنسازی فایترهای ژاپنی - مصاحبه با حمید وصالی، مربی ایرانی
آقای حمید وصالی مقیم ژاپن ۵۳ ساله است و به همراه همسر ژاپنی خود در توکیو یک رستوران راه انداخته و در کنار این کار در باشگاه ها مربیگری می کند. او در ۱۲ سالگی در شهرستان سبزوار ایران شروع به تمرین و یادگیری حرکات زورخانه ای و کشتی پهلوانی کرد و چند بار در مسابقات قهرمانی کشور به مقام نخست رسید. بعد در ژاپن بوکسور حرفه ای شد و به عنوان مربی بدنسازی برای بوکسورها و کشتی گیران حرفه ای ژاپنی از تمرین های زورخانه ای استفاده کرد که با استقبال مواجه شد. امیدواریم از این مصاحبه جالب لذت ببرید.
آقای وصالی در یک مسابقه بوکس حرفه ای در توکیو (سمت چپ) و پیروزی در مسابقه در سال ۱۹۹۶
آقای وصالی در حال تمرین کیک بوکسینگ در باشگاه در توکیو در سال ۱۹۹۶
آقای وصالی در مسابقه قهرمانی کشور شرکت کرد و در حرکات سنگ به مقام نخست رسید، در تهران در سال ۱۹۹۲.
آقای وصالی در حال کباده کشی زورخانه ای اصیل ایرانی در سفارت ایران در توکیو در سال ۲۰۲۱