تالاب کوشیرو، بزرگترین تالاب ژاپن
روز ۲ فوریه روز جهانی تالاب هاست. در چنین روزی در ۱۹۷۱، کنوانسیون رامسر برای حفاظت از تالاب ها در شهر رامسر در شمال ایران امضا شد. اولین تالاب ثبت شده در این کنوانسیون از ژاپن «تالاب کوشیرو» در استان شمالی هوکایدو است. طبیعت دست نخورده این تالاب که تا دوردست ها ادامه دارد و حیوانات و گیاهان نادر آن بازدیدکنندگان را شگفت زده می کند. شهر کوشیرو تا کنون چندین بار از کارآموزان مرتبط با تالاب انزلی گیلان استقبال کرده است و همچنین برنامه های ترویج تعامل بین جوانان دو کشور ژاپن و ایران را پیش می برد. در این برنامه درباره شگفتی های تالاب کوشیرو صحبت خواهیم کرد.
تالاب کوشیرو، بزرگترین تالاب ژاپن است که در سال ۱۹۸۰ در کنوانسیون رامسر ثبت شد.
تانچو (درنای کاکل قرمز)، نماد باشکوه تالاب کوشیرو
کیکوچی یوشی کاتسو، دبیر کل مرکز بین المللی تالاب کوشیرو (چپ) - حسن علی نریمانی (راست) تا کنون شش بار به عنوان مترجم گروه کارآموزان ایرانی به تالاب کوشیرو سفر کرده است.