محقق افغانستانی در ژاپن که روی سیستم های تسهیل گفتمان با هوش مصنوعی کار می کند - قسمت اول
آقای جواد احمد حق بین از افغانستان دانشجوی دکترا در دانشگاه صنعتی ناگویا است و روی اصلاح جوامع از طریق هوش مصنوعی کار می کند. او عضو تیم تحقیق و توسعه یک سیستم بحث و گفتگو مبتنی بر هوش مصنوعی به نام D-Agree است. با این سیستم تعداد زیادی از افراد می توانند نظرات خود را منتشر کنند و تسهیل کننده ماشینی بحث را بین آنها پیش می برد و نظرات متنوع شرکت کنندگان را برای رسیدن به مطلوب ترین نتایج هدایت می کند. این سیستم برای جمع آوری نظرات مردمی در توسعه شهری در افغانستان به صورت آزمایشی استفاده شده است. در بخش اول این مصاحبه دو قسمتی آقای حق بین درباره ویژگی های این سیستم منحصر به فرد گفتمان مجهز به هوش مصنوعی می گوید. این برنامه اولین بار در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ پخش شده است.
جواد احمد حق بین اهل افغانستان، دانشجوی دکترا در موسسه فناوری ناگویا (دانشگاه صنعتی ناگویا)