جهان شناور ژاپنی و جهان گذران ایرانی - قسمت اول مصاحبه با عسکری پاشایی متخصص فلسفه بودا
آقای پاشایی شصت سال است که به عنوان یک پیشگام در زمینه معرفی آیین بودایی و حکمت شرق و تاریخ و هنر ژاپن مطالعه کرده و تعداد زیادی کتاب در این زمینه نوشته و ترجمه کرده است. همچنین ایشان کتاب های زیادی در مورد هایکو و فرهنگ ژاپن منتشر کرده است. به تازگی کتابی به نام «دانشنامه هنر ژاپن» از ایشان روانه بازار شده است. ما به همین مناسبت با آقای پاشایی مصاحبه ای انجام دادیم که آن را در دو قسمت پخش خواهیم کرد. امروز قسمت اول را می شنویم. امیدوارم از صحبت های جالب و شنیدنی شان استفاده ببرید.
آقای عسکری پاشایی معروف به ع. پاشایی
کتاب «دانشنامه ی هنر ژاپن» که تازه منتشر شده است
آقای پاشایی در سال ۱۹۹۵ از معبد بودایی «سِنگاکوجی» در توکیو ژاپن بازدید کرد.
دو کتاب در زمینه آیین بودا، با نام های «دانشنامه ی آیین بودا» و «فرهنگ آیین بودا» چند ماه پیش از آقای پاشایی منتشر شد.