راکوگو، قصه گویی طنز ژاپنی - قسمت هشتم: شیباهاما
در این قسمت قسمت هشتم از داستان های راکوگو را خواهیم داشت. گوینده اصلی برنامه، علی نورانی، دوباره سراغ چالش راکوگو رفته، که یک سبک سنتی داستان گویی طنز ژاپنی است. این بار داستان «شیباهاما» را انتخاب کرده ایم که یکی از داستان های مشهور کلاسیک راکوگو است و به جای طنز بیشتر مملو از لحظات انسانی است.
گویندگان این برنامه: علی نورانی (راست) و مریم زرافشار (چپ)