این عکس نیست! مصاحبه با یک طراح مداد به نام فورویا شین ایچی
امروزه در ژاپن انواع و فنون مختلفی از جمله نقاشی رنگ روغن، آبرنگ و نقاشی سنتی ژاپنی وجود دارند و مردم ژاپن از نقاشی کشیدن و تماشا کردن نقاشی ها لذت می برند. این برنامه برگ سبز به مصاحبه با یک نقاش ژاپنی با مداد به نام فورویا شین ایچی اختصاص دارد که او چهره ها را آنقدر واقع گرایانه فقط با مداد می کشد که طراحیش بیشتر شبیه عکس است. کار او بیننده را به خود جذب می کند و گاه حتی تحت تأثیر قرار می دهد. جذابیت نقاشیش از کجا به وجود می آید و رمز تکنیک خاص او چیست؟ این مصاحبه جالب را از دست ندهید.
کار آقای فورویا شین ایچی که چهره یک بازیگر زن به نام هیروسه سوزو را طراحی کرده است.
آقای فورویا شین ایچی (سمت راست) او از یازده نوع مداد با درجه های سختی متفاوت استفاده می کند.(سمت چپ)
کار آقای فورویا که پرتوه یک بازیگر زن به اسم ایشیهارا ساتومی را طراحی کرده است.
آقای فورویا در حال نقاشی کشیدن در کارگاه نمایشگاه انفرادیش