پاسخ به سوالات مختلف درباره واکسن کرونا
در این قسمت از زبان کارشناسان اطلاعات جدیدی در مورد ویروس کرونا را در اختیارتان قرار می دهیم. موضوعات این قسمت عبارتند از: آیا نسخه ای از ویروس که در هند شناسایی شده از نسخه های دیگر واگیردارتر است؟ اثربخشی واکسن در برابر نسخه های جدید چطور است؟ آیا باید واکسن بزنیم یا نه؟ آیا تزریق عضلانی واکسن کرونا درد زیادی دارد؟
مجریان این برنامه: سیامک بسطامی (راست) و علی نورانی (چپ)