نامه های شنوندگان و نغمه های فصلی
در این قسمت، نامه های رسیده از شما شنوندگان را می خوانیم. همچنین به ترانه های ژاپنی گوش می کنیم. (بعضی از ترانه ها به دلیل کپی رایت در آرشیو قرار نخواهد گرفت.)
مجریان این برنامه: علی نورانی و مریم زرافشار