پنجم ماه پنج، روز کودک در ژاپن!
از اواخر ماه آوریل تا اوایل ماه مه ژاپن تعطیلات زیادی دارد. روز پنجم ماه پنج یکی از این تعطیلات است که به عنوان نام روز کودک نامگذاری شده است. پنجم مه از دیرباز یک آیین سنتی برای جشن پسران در ژاپن بوده است. امروزه هم بعضی از خانواده هایی که نوزاد یا فرزند خردسال پسر دارند برای این روز پرچم هایی به شکل ماهی کپور در حیاط یا روی بالکن خانه نصب می کنند و یک عروسک زره پوش با کلاهخود در اتاق به نمایش می گذارند و روز کودک را جشن می گیرند. چرا این پرچم ها به شکل کپور هستند؟ این عروسک چه معنی دارد؟ در برناهه به این سوالات جواب می دهیم و همچنین در مورد سنت های مخصوص این روز، مثل حمام با گیاه «شوبو» و کیک برنجی «کاشیوا» صحبت می کنیم.
بچه ها در حال بازی با پرچم هایی به شکل ماهی کپور به نام «کوی نوبوری» در یک پارک
عروسک زره دار با کلاهخود و یک نوزاد چهارماهه