قدردانی از ۳۰ سال همراهی شما، مصاحبه با یکی از قدیمی ترین شنوندگان
امسال یعنی ۲۰۲۱ ما سی امین سالگرد تاسیس رادیو فارسی ان اچ کی را جشن گرفتیم. به همین مناسبت با یکی از قدیمی ترین شنوندگان رادیو ژاپن که تقریبا سی سال است به این رادیو گوش می دهد مصاحبه کردیم. بعد از پیدا کردن برنامه رادیو ژاپن در موج کوتاه روی پشت بام خانه شان با سیم یک آنتن بزرگ درست کرد تا بهتر بتواند به برنامه های ما گوش بدهد. بعدها ضبط برنامه ها را شروع کرد و اکنون یکی از بزرگترین آرشیوهای برنامه های فارسی ان اچ کی را در ایران دارد. او می گوید که این برنامه ها پر از اطلاعات درباره فرهنگ ژاپن است که برای او ارزشمند هستند و از آنها نهایت استفاده را می برد.
آقای فربود شکوهی به مدت ۲۹ سال به برنامه های فارسی رادیو ان اچ کی ژاپن گوش داده است. در این تصویر او فصلنامه ارسالی گروه فارسی را که در ژوئن ۲۰۱۹ منتشر شد در دست دارد.