زلزله! چه کنیم؟ چه کار نکنیم؟ درس هایی از تجربه یک زمین لرزه قوی
ژاپن کشوری زلزله خیز است. مردم این کشور از زلزله های گذشته درس های زیادی گرفته اند و سعی می کنند از آنها در آمادگی در برابر زلزله استفاده کنند. شهرداری منطقه ای که علی نورانی در آن زندگی می کند برای آمادگی در برابر بلایا کارگاه آموزشی برگزار می کند. مردم می توانند در کامیونی که زلزله را شبیه سازی می کند زمین لرزه های شدید را تجربه کنند. در برنامه امروز درباره مقیاس «شیندو» که برای اندازه گیری شدت زمین لرزه است صحبت می کنیم. همچنین درس هایی از زلزله را برایتان خواهیم گفت: قبل و بعد از زلزله چه کارهایی کنیم یا نکنیم؟ هنگام وقوع زلزله چطور؟ این برنامه مهم را از دست ندهید.
علی نورانی در کامیون شبیه ساز زلزله شدت زمین لرزه ۷ در مقیاس «شیندو» را تجربه می کند. (شیندو مقیاس لرزه نگاری ژاپنی صفر تا هفت است.)
کامیونی که زلزله را شبیه سازی می کند
کمی بالاتر از ۶ و کمی پایینتر از ۶ در مقیاس شدت زمین لرزه شیندو