کارگاه آنلاین ساخت فانوس های آئوموری برای دانشجویان تاجیک Коргоҳи онлайн барои сохтани фонусҳои шаҳри Аомори аз тарафи донишҷуёни тоҷик
شهر آئوموری در شمال ژاپن میزبان اردوهای کشور تاجیکستان در بازی های المپیک توکیو است. روز ۳۰ ژانویه، یک کارگاه آنلاین برای آموزش ساخت فانوس با روش های ساخت فانوس های بزرگ سنتی جشنواره نبوتا در آئوموری برگزار شد. دانشجویان تاجیک در تاجیکستان و ژاپن و دانشجویان ژاپنی در آئوموری در این کارگاه آنلاین شرکت کردند. با خانم شکرانه شودیه وا، دانشجوی تاجیک در شهر دوشنبه درباره این کارگاه صحبت می کنیم.
Коргоҳе дар онлайн барои омузиши тарзи сохтани фонусҳои шаҳри Аомори аз руи равиши ҷашнвораи бузург ва сунатии “Небута” баргузор шуд . Мо бо Шукрона Шодиева донишҷуи тоҷик дар шаҳри Душанбе ки дар ин коргоҳи онлайн ширкат нфмуданд суҳбате мекунем дар бораи ин коргоҳ
خانم شکرانه شودیه وا دانشجوی رشته ترجمه ژاپنی در دانشکده دولتی زبان های تاجیکستان است و در این کارگاه آنلاین یک فانوس کاغذی ساخت. پشت این فانوس نقاشی با پس زمینه سیاه است که شب را نشان می دهد. Шукрона Шодиева дар донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода бо ихтисоси тарҷумони забони ҷопони таҳсил мекунад
فانوس های ساخته دست دانشجویان تاجیک در این رویداد. روی یک از فانوس ها (بالا چپ) نوشته شده TOKYO 2020.
فانوس های ساخته دست دانشجویان ژاپنی حاضر در این کارگاه. (جشنواره یوکی آکاری در شهر آئوموری، ۳۰ ژانویه) Фонусҳои дастсохти донишҷуёни ҷопони
«نبوتا» فانوس های بزرگی است در جشنواره آئوموری نبوتا است. فانوس های این کارگاه آنلان هم با روش ها و تکنیک های ساخت نبوتا درست شده اند. Ҷашнвораи бузурги шаҳри Аомори Небута