قصه های راکوگو - قسمت ششم: قصه گویی طنز ژاپنی با اجرای سیامک
این هفته قسمت ششم از مجموعه قصه گویی راکوگو را داریم. در این مجموعه، گویندگان بخش فارسی هر بار یک یا دو داستان راکوگو را که به فارسی ترجمه شده اجرا می کنند. امروز سیامک بسطامی برای اولین بار قصه گویی طنز ژاپنی به سبک سنتی را امتحان می کند. قصه ای که می گوید «نی بان سِنجی» یا دم کشی دوم عرق گیاهی نام دارد. این قصه مناسب فصل سرما و زمستان و بسیار جالب است. این برنامه اولین بار ۱۴ فوریه ۲۰۲۱ پخش شد.
هیوشیگی، چوب هایی که در این قصه به آنها اشاره می شود. معمولا این چوب ها را در پاس شبانه زمستانی استفاده می کنند و آنها را به هم می کوبند و فریاد می زنند «هینو یوجین!» تا حواس مردم به خطر آتش سوزی جلب شود و مراقب باشند.
گویندگان بخش فارسی رادیو ژاپن در این برنامه: سیامک بسطامی (راست) که برای اولین بار قصه گویی راکوگو را تجربه می کند. علی نورانی (چپ) و مریم زرافشار (وسط).