همه چیز درباره تفکیک و بازیافت زباله در ژاپن
در ژاپن هر خانوار موظف است قبل از بیرون گذاشتن زباله ها آنها را طبق مقررات شهر خود به چند دسته تفکیک کند. این دسته ها شامل زباله های سوختنی، زباله های نسوز و زباله های قابل بازیافت هستند. موضوع برنامه امروز تفکیک و بازیافت زباله هاست. انواع مختلف زباله چه هستند؟ چرا تفکیک زباله مهم است؟ ما چطور می توانیم به بازیافت کمک کنیم؟ این برنامه را به دقت گوش کنید.
شهروندان ژاپنی زباله های قابل بازیافت را در خانه تفکیک و بسته بندی می کنند. (سمت چپ) کارتن های شیر (سمت راست) مجله ها و زباله های کاغذی.
توضیح کارمندان بخش نظافت شهرداری منطقه شیناگاوای توکیو درباره سه اصل موسوم به سه آر در یک کارگاه آموزشی تفکیک زباله که برای خارجیان برگزار شده است
یک ماشین حمل زباله در توکیو
مردم در منطقه شیناگاوا ماهی دو بار زباله های مخصوص را برای بازیافت به مکان مشخص در محله خود می آورند. (سمت چپ) روغن مصرف شده در آشپزی، (وسط) لباسها و پارچه های سالم و بدون استفاده، (سمت راست) لوازم الکترونیکی کوچک قابل استفاده نشده