۲۰۲۱، سال نو غیرمعمول در ژاپن و سفر به معبد ایسه جینگو
در این برنامه درباره شرایط غیرمعمول مراسم سال نو ۲۰۲۱ در ژاپن و همینطور رویدادهای پیش رو در سال جاری صحبت خواهیم کرد. گزارشی از معبد «ایسه جینگو» خواهیم داشت که یکی از قدیمی ترین و معروف ترین معابد شینتویی در ژاپن است. این معبد سالانه در طول سه روز اول ژانویه تعداد زیادی بازدیدکننده دارد. این معبد در شهر ایسه در استان میه، زیارتگاه خدایان مذهب «شنیتو» از جمله آن الهه ای است که گفته می شود خاندان امپراتوری ژاپن از نسل او هستند. سالانه ۱۰ میلیون نفر از این محل بازدید می کنند. ایمان یوسفی درباره ویژگی ها و جذابیت های این معبد توضیح می دهد. این گزارش اولین بار ۳۰ اوت ۲۰۲۰ پخش شده است.
معبد «نایکو» به «آماتراسو اومیکامی»، مقدس ترین الهه در مذهب شینتو اختصاص دارد. به باور مردم ژاپن، خاندان امپراتوری این کشور از نسل او هستند.
معبد «گِکو» به الهه «تویوئوکه نو اومیکامی» اختصاص دارد. این خدا، الهه لباس، غذا و خانه است. مردم برای زیارت معبد نایکو باید اول وارد این معبد بشوند.
ایمان یوسفی در مقابل معبد «کازه نو میا» که به الهه باد اختصاص دارد
معبد «ایزاناگی نو میا» و معبد «ایزانامی نو میا» که به پدر و مادر آماتراسو اومیکامی اختصاص دارند. در ایسه جینگو از ۱۳۰۰ سال پیش، معابد هر ۲۰ سال یکبار دوباره ساخته می شوند.