جشنواره بین المللی فیلم توکیو ۲۰۲۰ با چاشنی کرونا
جشنواره بین المللی فیلم توکیو امسال با سبکی متفاوت برگزار شد. از آنجا که داوران خارجی به دلیل همه گیری جهانی ویروس کرونا نتوانستند در جشنواره حاضر شوند رقابت اصلی برای جایزه بزرگ این جشنواره برگزار نشد. در عوض با رای تماشاگران «جایزه تماشاگران» به فیلم منتخب مردمی اهدا شد. علیرغم کوچک شدن جشنواره باز هم بیش از ۴۰ هزار نفر فیلم ها را تماشا کردند. علی نورانی نظر خود از فیلم های ایرانی به نمایش درآمده و فضای این جشنواره را گزارش می کند. پیام های شنوندگان را هم خواهیم خواند.
مکان برگزاری جشنواره بین المللی فیلم توکیو در روپونگی هیلز
علی نورانی در مقابل پوستر فیلم ایرانی «تی تی» به نمایش درآمده در جشنواره فیلم توکیو