علی داستان گویی راکوگو را امتحان می کند - قسمت پنجم: سانپو ایچی ریو زون (سه طرف که هر کدام یک ریو باختند)
این قسمت پنجم از سری قصه گویی های راکوگو است که در آن مجری ما علی این سبک از قصه گویی طنز ژاپنی را امتحان می کند. این بار یک داستان راکوگو متفاوت از داستان های طنز قبلی را به نام «سانپو ایچی ریو زون» (سه طرف که هر کدام یک ریو باختند) می خواند. این راکوگو از روی قصه محکمه مشهوری در دوره ادو (قرون ۱۷ تا ۱۹) گرفته شده است.
علی نورانی (راست) و مریم زرافشار