انیمه ای که رکورد فروش تاریخ سینمای ژاپن را شکست - «کیمتسو نو یایبا» یا «دیوکش»
امروز می خواهیم درباره یک انمیشین خیلی فوق العاده پرفروش ژاپنی به نام «کیمتسو نو یائیبا» یا «دیوکش» صحبت کنیم که در ماه اکتبر در این کشور اکران شد. با این که در بحران کرونا قرار داریم این انیمه سینمایی توانست با فروش ۱۰ میلیارد ینی در ۱۰ روز اول اکران و حدود هشت میلیون تماشاگر رکورد فروش گیشه در ژاپن را بشکند. در این برنامه به پیام های شما شنوندگان هم پاسخ می دهیم.
نيره خمسه و علی نورانی