پاییز زیبا و طرح تخفیف ملی سفر در ژاپن
هر ژاپنی با فرا رسیدن پاییز می گوید این فصل برای کاری مناسب است، مثلا فصل مناسبی برای لذت از هنر، مسافرت، مطالعه و یا حتی فصلی اشتها آور که غذا خوردن در آن بسیار می چسبد. مردم از مشاهده برگهای رنگین لذت می برند و با شنیدن صدای جیرجیرکها و چشیدن غذای ماهی "سانما" احساس می کنند که پاییز فرا رسیده است. در این برنامه نگاهی به خزان ژاپنی، صدای جیرجیرک سوزوموشی و همین طور طرح تخفیف ملی سفر در ژاپن مخصوص ایام کرونا خواهیم داشت.
برگهای پاییزی
ماهی «سانما»