ایپونبا گتا: همه چیز درباره صندل های عجیب تک پایه ژاپنی
این هفته درباره ایپونبا گتا، نوعی صندل های چوبی سنتی ژاپنی که تنها یک پایه تیغه ای در وسط دارند، صحبت می کنیم. گزارشگر برنامه علی نورانی یک بار در خیابان های توکیو مردی را دید که صندل های عجیب و مرتفعی به پا داشت. او شروع به تحقیق درباره این کفش ها کرد و توانست با یک سازنده این نوع صندل ها مصاحبه کند. در این برنامه درباره تاریخ، نحوه ساخت و استفاده های جدید این صندل ها در تمرین های ورزشی صحبت خواهیم کرد. حتما این برنامه را بشنوید!
ایپونبا گتا
اعضای شرکت T-FOOT
همه می توانند ایپونبا گتاهای طراحی شده توسط این شرکت را در خانه یا بیرون بپوشند.
علی هم راه رفتن با این صندل های چوبی بلند را امتحان کرد.