آیا واقعاً در ژاپن تخم مرغ سیاه و توالت شیشه ای وجود دارد؟
این بار در مورد تخم مرغ های سیاه و توالت های عمومی شیشه ای در ژاپن گزارش می کنیم. تخم مرغ سیاه را می توان در اوواکودانی در شهر هاکونه استان کاناگاوا پیدا کرد. هاکونه یک مرکز گردشگری در میان کوهستان است که به چشمه های آب گرم معروف است.
توالت شیشه ای هم در منطقه شیبویا نصب شده اند. این باکس های شفاف و رنگارنگ اثر بان شیگرو هستند که یکی از معماران مشهور ژاپنی است. سیستم این دیواره ها طوری است که بعد از قفل کردن درها جداره های آن مات می شوند و از بیرون یا داخل دیگر قابل رویت نیست. هر دو واقعا جالب است. حتما این برنامه را بشنوید.
قبل از قفل کردن درها، می توانید داخل توالت شیشه ای واقع در یک پارک در منطقه شیبویا توکیو، را ببینید.
دیواره های توالت شیشه ای بعد از قفل شدن در مات می شوند و از بیرون یا داخل دیگر قابل رویت نیست.
علی نورانی در اوواکودانی
پوست کورو تاماگو سیاه است اما داخلش مانند تخم مرغ های عادی سفید و زرد است.