تلاش های یک کارشناس کشاورزی ایرانی مقیم ژاپن در افغانستان و دنیا
قبل از فرا رسیدن ششم اکتبر که در ژاپن روز همکاریهای بین المللی است، مهمانی داریم که سالهاست در این زمینه فعالیت دارد. دکتر غلامحسین شکوهی فرد یک کارشناس کشاورزی ایرانی مقیم ژاپن است. او پس از اخذ دکترا در یک دانشگاه ژاپنی به عنوان کارشناس کشاورزی با تخصص مناطق خشک، در پروژه های کشاورزی زیادی در قالب کمک های رسمی توسعه ای دولت ژاپن در افغانستان، ایران، تاجیکستان، کشورهای آفریقایی وغیره شرکت داشته است. در کودکی، پدرش سختی های زیادی روی زمین کشاورزی خود می کشید و آقای شکوهی فرد می خواست با روش های نوین، کمی بار این کار طاقت فرسا را برای کشاورزان سبک کند. از تجربیات او در این پروژه ها و خاطرات فراموش نشدنی اش خواهیم پرسید. این برنامه اولین بار ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ پخش شده است.
دکتر غلامحسین شکوهی فرد (چپ) و علی نورانی (راست)
آقای شکوهی فرد در حال توضیح یک روش آبیاری قطره ای ساده شده به نمایندگان مراکز کشاورزی سراسر افغانستان در مزرعه ای در کابل (۲۰۰۹)
روستاهای اتیوپی که آقای شکوهی فرد برای پروژه ارتقا تاب آوری روستایی خود به آنجا رفت (۲۰۱۲)