علی داستان گویی راکوگو را امتحان می کند - قسمت چهارم: ریوئوته نی هانا (گل در دو دست)
این چهارمین قسمت از سری قصه گویی های راکوگو است که در آن مجری ما علی این سبک از قصه گویی طنز ژاپنی را امتحان می کند. این بار داستان راکوگویی کلاسیکی به نام «ریوئوته نی هانا» یا گل در دو دست را می خواند.
داستان امروز «ریوئوته نی هانا» است یا گل هایی در هر دست.
علی نورانی و مریم زرافشار
سه نمونه از هفت نوع گل پاییزی ژاپنی: (از راست به چپ) هاگی، اومینائه شی و سوسوکی