تابستان با چاشنی کرونا و پاسخ به پیام های شما
سیامک بسطامی و هوشنگ راستی از تابستان خودشان می گویند که به خاطر ویروس کرونا خیلی با تابستان های عادی متفاوت بوده است. تعدادی از پیام های شما شنوندگان را هم پاسخ می دهیم و به موسیقی ژاپنی گوش می کنیم!

ما مشتاق دیدن پیام های شما و همچنین پاسخ به سوالاتمان هستیم: شما چطور به برنامه های ما گوش می دهید؟ (لطفا از بین گزینه های گوشی موبایل، رایانه، ماهواره، امواج کوتاه، اف ام، و یا امواج متوسط رادیویی یکی را انتخاب کنید.)
سیامک بسطامی (راست) و هوشنگ راستی (چپ)