گفتگو با نقاش زن ایرانی که آثارش در ایستگاه شیبویا به نمایش گذاشته شد
در این برنامه مصاحبه ای داریم با خانم لیدا شرافتمند نقاش ایرانی که سه اثر او در کنار نقاشی های 40 هنرمند دیگر از پنجم تا یازدهم مارس در ایستگاه مترو شیبویا، یکی از اصلی ترین ایستگاه های شهر توکیو، به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه تلاشی برای جلب نظر مردم عادی که فرصت رفتن به موزه ها را ندارند به هنر است.
در این برنامه از خانم شرافتمند می پرسیم که چرا تمام نقاشی های او از گل های لطیف تشکیل شده اند و چه موضوعاتی الهام بخش آثار او هستند.
لیدا شرافتمند، نقاش
سه نقاشی از لیدا شرافتمند که در نمایشگاه گروهی در ایستگاه مترو شیبویا به نمایش گذاشته شد