40 سال مطالعه روستاهای ایران توسط یک استاد ژاپنی
آقای ریوایچی هارا استاد دانشگاه دایتوبونکا است که به مدت 40 سال روستاهای ایران را از زمان تحصیلش در دانشگاه شیراز مطالعه کرده است. او کتاب «آب و جامعه ایران» را درباره تحقیقات 15 ساله اش در روستای فورگ در شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی نوشته است. این کتاب در سال 2016 به زبان فارسی ترجمه و منتشر شد. ما با پروفسور هارا درباره دلایل ایشان برای انتخاب ایران به عنوان موضوع پژوهش و تجربیات او در این مطالعات میدانی در روستاها صحبت کردیم. همچنین از او درباره اهمیت تداوم تبادلات در حیطه های علمی بین دو کشور هم خواهیم شنید.
آقای هارا در کنار مهاجران افغان در روستای فورگ در شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی کنونی، 1990
آقای هارا در حال تحقیق درباره منابع آبی در یک آب بند در روستای فورگ، 1990
آقای هارا با اعضای خانواده ای که در خانه آنها در روستای فورگ اقامت داشت
پروفسور هارا کتابش «آب و جامعه ایران» که در سال 2016 در ایران منتشر شد در دست دارد.