* از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید.
 • گوشت
 • خوراک دریایی
 • سبزی ها
 • برنج
 • تخم مرغ ها
 • حبوبات و توفو
 • آرد
 • سایر

دستور غذاهای پر طرفدار

دستور غذاهای محبوب

?
دستور غذاهای محبوب: شیوه ی استفاده از این ویژگی

اگر هر یک از این دستور غذاها را امتحان کرده و پسندیده اید می توانید آن را انتخاب کنید و زیر دستور غذاهای محبوب خود قرار دهید.

به یاد داشته باشید که وقتی کوکی ها را از مرورگر خود پاک کنید، هر یک از دستور غذاهایی که زیر دستور غذاهای محبوب خود قرار می دهید نیز پاک خواهد شد.
محبوبیت این غذاها را با تعداد مراجعه کننده ها به دستور پخت هر غذا تعیین می کنند. این رتبه بندی با تعداد ستاره ها نشان داده می شود.

نزدیک

مواد لازم برای 4 نفر

آماده سازی

مواد لازم برای 4 نفر

آماده سازی

  دستور غذاهای دیگر

  فهرست دستور غذا

  دستور غذاهای محبوب

  همه را ببینید